Thông tin dự án

Người thực hiện: *
Công ty: *
Điện thoại: *
Email: *

Chọn giải pháp:        

Đơn vị Giá trị Ghi chú
Hệ thống hiện hữu
Quang thông Lumen/bóng Thông số đèn
Quang thông hữu dụng Lumen/bóng 60% Quang thông
Công suất đèn W/bóng Thông số đèn
Tổn thất do chấn lưu W/bóng Thông số chấn lưu
Tổng công suất W/bộ
 
Sau khi cải tạo
Quang thông Lumen/bóng Thông số đèn
Quang thông hữu dụng Lumen/bóng 100% Quang thông
Tổng công suất W/bộ Thông số đèn
 
Công suất giảm được W/bóng
Số lượng đèn bộ Số liệu thực tế
Số giờ hoạt động trong ngày giờ Số liệu thực tế
Điện năng tiết kiệm kWh/ngày
Đơn giá điện 1000VND/kWh Số liệu thực tế
Chi phí tiết kiệm 1000VND/ngày
 
Thời gian vận hành ngày/năm Số liệu thực tế
Tuổi thọ thiết bị năm Tham khảo
Chi phí thanh lý TB cũ 1000VND Tham khảo
Chi phí mua TB mới 1000VND Tham khảo
Chi phí thi công 1000VND Tham khảo
Lãi suất ngân hàng % Tham khảo


 
Điện năng tiết kiệm kWh/năm
Chi phí tiết kiệm 1000VND/năm
Chi phí đầu tư 1000VND
Thời gian hoàn vốn năm
IRR %
NPV 1000VND
Giảm phát thải CO2 kgCO2/năm
 

Liên kết website

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn