Chào mừng Đại hội Công Đoàn Viên Chức Tp.HCM

Chào mừng Đại hội Công Đoàn Viên Chức Tp.HCM
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017-2020