Từ tháng 4, xe máy phải dán nhãn năng lượng

Từ tháng 4, xe máy phải dán nhãn năng lượng
Ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, mô tô, xe gắn máy phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu, là một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017.
Ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, mô tô, xe gắn máy phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu, là một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017.

Từ tháng 4, xe máy phải dán nhãn năng lượng - 1

Từ tháng 4, xe máy, ô tô từ 9 chỗ trở xuống phải dán nhãn năng lượng

Bắt buộc dán nhãn năng lượng đối với xe máy

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong quyết định 04/2017 của Thủ tướng về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, có hiệu lực từ 25/4/2017.

Theo đó, nhóm phương tiện giao thông vận tải phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: môtô, xe gắn máy; ôtô con loại 9 chỗ trở xuống.

Quyết định cũng đưa ra thời gian thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với môtô, xe gắn máy đến hết 31/12/2019. Ôtô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017.

Môtô, xe máy từ ngày 1/1/2020 sẽ bắt buộc dán nhãn năng lượng ôtô con loại 7 chỗ trở xuống; ôtô con trên 7 chỗ đến 9 chỗ sẽ bắt buộc dán từ ngày 1/1/2018.

Dán nhãn năng lượng là yêu cầu bắt buộc nhà sản xuất, đại lý cửa hàng dán nhãn thông báo xe sử dụng nhiên liệu gì và mức tiêu hao nhiên liệu‎. Thông qua đây, người mua sẽ có cơ sở để lựa chọn xe theo nhu cầu của mình.

Nguồn tin: www.24h.com.vn