Khoá học: Công trình xanh theo tiêu chuẩn LEED

Khoá học: Công trình xanh theo tiêu chuẩn LEED
Khoá học CÔNG TRÌNH XANH theo tiêu chuẩn LEED (26-27-28/5/2016)


Chi tiết xin liên hệ:
Ms.Trương Thị Hoàng Oanh
39322372 / 26 - 0938 592 949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn

Trân trọng.