Khoá học: Tính toán thông gió trong công trình bằng CFD

Khoá học: Tính toán thông gió trong công trình bằng CFD
Khoá học Tính toán thông gió trong công trình bằng CFD (17-18/6/2016)Chi tiết xin liên hệ:
Ms.Trương Thị Hoàng Oanh
39322372 / 26 - 0938 592 949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn

Trân trọng.