Các phòng thử nghiệm về hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tham gia Chương trình Dán nhãn TKNL

Các phòng thử nghiệm về hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tham gia Chương trình Dán nhãn TKNL

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM, Phòng thử nghiệm Điện- Điện tử - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 1 (Quatest 1)

Đăng lúc: 31-10-2013 10:37:00 PM | Đã xem: 2538 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm định thiết bị
Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL

Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL

Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL

Đăng lúc: 31-10-2013 10:24:00 PM | Đã xem: 9433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm định thiết bị
 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn