Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

Đăng lúc: 31-10-2013 10:49:00 PM | Đã xem: 2618 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

Đăng lúc: 31-10-2013 10:46:00 PM | Đã xem: 2249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg

Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”.

Đăng lúc: 31-10-2013 10:40:00 PM | Đã xem: 1935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 79/2006/QĐ-TTg

Quyết định số: 79/2006/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đăng lúc: 30-08-2013 09:46:00 AM | Đã xem: 1418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020

Đăng lúc: 30-08-2013 09:45:00 AM | Đã xem: 1269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 40/2005/QĐ-BXD

Quyết định số: 40/2005/QĐ-BXD

Quyết định về việc Ban hành QCXDVN09: 2005 " Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả"

Đăng lúc: 30-08-2013 09:43:00 AM | Đã xem: 1317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
1 2 3 4  Trang sau
 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn