Quyết định số: 2430/QĐ-BCN

Quyết định số: 2430/QĐ-BCN

Quyết định về việc bổ sung và thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đăng lúc: 30-08-2013 09:41:00 AM | Đã xem: 1229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số: 01/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đăng lúc: 30-08-2013 09:39:00 AM | Đã xem: 1192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 02/QĐ-BCĐ

Quyết định số: 02/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đăng lúc: 30-08-2013 09:38:00 AM | Đã xem: 1385 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 1294/QĐ-BCN

Quyết định số: 1294/QĐ-BCN

Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đăng lúc: 30-08-2013 09:35:00 AM | Đã xem: 1207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 919/QĐ-BCN

Quyết định số: 919/QĐ-BCN

Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc thành lập Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ

Đăng lúc: 30-08-2013 09:32:00 AM | Đã xem: 1300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định số: 44/2006/QĐ-BCN

Quyết định số: 44/2006/QĐ-BCN

Quyết định về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

Đăng lúc: 30-08-2013 09:30:00 AM | Đã xem: 4388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn