QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ- BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đăng lúc: 31-10-2013 11:02:00 PM | Đã xem: 8039 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Đăng lúc: 31-10-2013 10:52:00 PM | Đã xem: 2277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Luật Điện lực: 28/2004/QH11

Luật Điện lực: 28/2004/QH11

Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

Đăng lúc: 30-08-2013 10:18:00 AM | Đã xem: 1916 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đăng lúc: 30-08-2013 10:15:00 AM | Đã xem: 1456 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Đăng lúc: 30-08-2013 10:13:00 AM | Đã xem: 1344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn