Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Đăng lúc: 30-08-2013 10:13:00 AM | Đã xem: 1499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đăng lúc: 30-08-2013 10:15:00 AM | Đã xem: 1639 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Luật Điện lực: 28/2004/QH11

Luật Điện lực: 28/2004/QH11

Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

Đăng lúc: 30-08-2013 10:18:00 AM | Đã xem: 2083 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg

Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”.

Đăng lúc: 31-10-2013 10:40:00 PM | Đã xem: 2119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015

Đăng lúc: 31-10-2013 10:46:00 PM | Đã xem: 2438 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình.

Đăng lúc: 31-10-2013 10:49:00 PM | Đã xem: 2843 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Quyết định
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn