Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Đăng lúc: 31-10-2013 10:52:00 PM | Đã xem: 2662 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ- BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đăng lúc: 31-10-2013 11:02:00 PM | Đã xem: 8393 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật , Văn bản khác
Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trình,..

Đăng lúc: 26-08-2016 02:35:00 PM | Đã xem: 608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật
Chương trình thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

Chương trình thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

- Căn cứ Chương trình công tác của Đảng uỷ Sở khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) năm 2016; - Căn cứ Hướng dẫn số 13-CTr/ĐUK ngày 06/3/2015 về thực hiện công tác dân vận và qui chế dân chủ cơ sở; Đảng uỷ Sở KHCN xây dựng Chương trình Công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 như sau:

Đăng lúc: 26-08-2016 02:58:00 PM | Đã xem: 707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản luật
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8
 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn