Chỉ thị số 08/2003/CT-BCN

Chỉ thị số 08/2003/CT-BCN
Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt
Kí hiệu  08/2003/CT-BCN
Tên văn bản  Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt
Loại văn bản  Chỉ thị
Cơ quan ban hành  Bộ Công Nghiệp
Người ký  Bộ Trưởng Hoàng Trung Hải
Ngày ký  8/7/2003
Ngày hiệu lực  8/7/2003
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.