Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020
Kí hiệu  176/2004/QĐ-TTg
Tên văn bản  Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020
Loại văn bản  Quyết định
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Người ký  TT. Phan Văn Khải
Ngày ký  5/10/2004
Ngày hiệu lực  5/10/2004
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.