Quyết định số: 79/2006/QĐ-TTg

Quyết định số: 79/2006/QĐ-TTg
Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Kí hiệu  79/2006/QĐ-TTg
Tên văn bản  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Loại văn bản  Quyết định
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Người ký  TT. Phan Văn Khải
Ngày ký  14/04/2006
Ngày hiệu lực  14/05/2006
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.