Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg

Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”.
Tên văn bản: Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg (download)
Mô tả: Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”.
Số hiệu văn bản: 03/2013/QĐ-Ttg Ngày có hiệu lực: 15/1/2013
Ngày ban hành: 14/1/2013 Ngày hết hiệu lực:  
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Người ký: Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng
Hiệu lực văn bản:      

Nguồn tin: tietkiemnangluong.com.vn