Quyết định: 1427/QĐ- TTg

Quyết định: 1427/QĐ- TTg
Phê duyệt Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2012-2015.
Tên văn bản: Quyết định Phê duyệt Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2012-2015. (download)
Mô tả: Phê duyệt Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2012-2015.
Số hiệu văn bản: 1427/QĐ- TTg Ngày có hiệu lực: 2/10/2012
Ngày ban hành: 2/10/2012 Ngày hết hiệu lực:  
Cơ quan ban hành: Chính Phủ Người ký: Thủ tướng Chính Phủ- Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: