Quyết định: 177/2007/QĐ-TTg

Quyết định: 177/2007/QĐ-TTg
Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
Kí hiệu  177/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản   Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
Loại văn bản  Quyết định
Cơ quan ban hành  Chính Phủ
Người ký  Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải
Ngày ký  20-11-2007
Ngày hiệu lực  Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.