Quyết định: 1855/QĐ-TTg

Quyết định: 1855/QĐ-TTg
Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050
Kí hiệu  1855/QĐ-TTg
Tên văn bản   Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050
Loại văn bản  Quyết định
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Người ký  TT. Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ký  27/12/2007
Ngày hiệu lực  20/01/2008
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.