Quyết định: 6061/QĐ- BCT

Quyết định: 6061/QĐ- BCT
Chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng.
Tên văn bản: Chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng (download)
Mô tả: Chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng.
Số hiệu văn bản: 6061/QĐ- BCT Ngày có hiệu lực: 12/10/2012
Ngày ban hành: 12/10/2012 Ngày hết hiệu lực: 36 thang
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Người ký: Lê Dương Quang - Thứ trưởng
Hiệu lực văn bản: