Thông tư số: 01/2004/TT-BCN

Thông tư số: 01/2004/TT-BCN
Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất
Kí hiệu  01/2004/TT-BCN
Tên văn bản  Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất
Loại văn bản  Thông tư
Cơ quan ban hành  Bộ Công nghiệp
Người ký  Bộ Trưởng Hoàng Trung Hải
Ngày ký  2/7/2004
Ngày hiệu lực  30/07/2004
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.