Thông tư số 101/2006/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư số 101/2006/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Thông tư của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Kí hiệu  101/2006/TT-BTC
Tên văn bản  Thông tư của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Loại văn bản  Thông tư
Cơ quan ban hành  Bộ Tài Chính
Người ký  Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ký  31/10/2006
Ngày hiệu lực  31/10/2006
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.