Thông tư số: 39/2011/TT-BCT

Thông tư số: 39/2011/TT-BCT
Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng
Kí hiệu  39 /2011/TT-BCT
Tên văn bản  Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng  và kiểm toán viên năng lượng
Loại văn bản  Thông tư
Cơ quan ban hành  Bộ công thương
Người ký  Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ký  16/11/2006
Ngày hiệu lực  1/12/2006
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.