Thông tư số: 64/2011/TT-BGTVT

Thông tư số: 64/2011/TT-BGTVT
Qui định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải
Kí hiệu  64/2011/TT-BGTVT
Tên văn bản  Qui định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải
Loại văn bản  Thông tư
Cơ quan ban hành  Bộ giao thông vận tải
Người ký  Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày ký  16/11/2006
Ngày hiệu lực  1/12/2006
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.