ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TƯƠNG LAI ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2013/BXD

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TƯƠNG LAI ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2013/BXD
Ngày 20/4/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM (ECC HCMC) cùng phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên (gọi tắt là TOT) về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD – các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Khóa học kéo dài 3 ngày dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng… tại TP. HCM.
Ngày 20/4/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM (ECC HCMC) cùng phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên (gọi tắt là TOT) về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD – các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Khóa học kéo dài 3 ngày dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng… tại TP. HCM.
 
Trước đó, ngày 15-17/4, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và ECC HCMC cũng đã phối hợp tổ chức khóa học TOT tại Hà Nội.

Chương trình đào tạo được Bộ Xây dựng đề xuất cho các giảng viên tương lai nhằm hướng dẫn cho các giảng viên về cách thực hiện đào tạo cho các kỹ sư, kiến trúc sư thực hiện Quy chuẩn về Tòa nhà hiệu quả năng lượng của Việt Nam theo QCVN 09:2013/BXD. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm chuyển giao kiến thức về kiến trúc và năng lượng cho các nhà thiết kế thực hành như  kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng...; cung cấp kỹ năng sư phạm cho giảng viên về cách tiến hành các khóa đào tạo học viên; cung cấp cho các giảng viên kiến thức tổng thể và một bộ tài liệu đào tạo hoàn chỉnh; tạo điều kiện sử dụng bản liệt kê các danh mục kiểm tra tuân thủ quy chuẩn/ các hướng dẫn cho người sử dụng Quy chuẩn EEBC; Phát triển các kỹ năng về tư vấn – thiết kế các công trình dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trong xây dựng; tạo điều  kiện phát triển công tác phân tích và dự toán tài chính (phân tích chi phí vòng đời LCCA, các giải pháp kỹ thuật, các công nghệ, v.v…)...
 
Ông Karsten Holm, Đại sứ quán Đan Mạch giới thiệu mục tiêu của chương trình đào tạo TOT

Tháng 9 năm 2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn sửa đổi thay thế cho Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam năm 2005 về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Nhằm đưa Quy chuẩn mới vào triển khai, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, các đơn vị quốc tế đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam nâng cao năng lực cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp triển khai. Dựa trên mục tiêu đó, năm 2015, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và ECC HCMC cùng phối hợp tổ chức 7 khóa đào tạo, trong đó có 2 khóa TOT đào tạo giảng viên và 5 khóa TOP (giành cho chuyên gia) trên cả nước. Đội ngũ chuyên gia sau khi được đào tạo sẽ có đủ kiến thức và năng lực để làm lực lượng nòng cốt tư vấn và triển khai thực hiện QCVN 09:2013/BXD.

Giảng viên tham gia đào tạo là các chuyên gia Đan Mạch và Việt Nam thuộc dự án hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Công trình Đan Mạch. Nội dung hỗ trợ về việc thực hiện QCVN09:2013/BXD được lựa chọn nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong các công trình xây dựng. Đây là nội dung nằm trong khuôn khổ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam – Đan Mạch năm 2012.

Tác giả bài viết: ECC-MN