Giới thiệu phòng kiểm định máy nước nóng NLMT và quạt điện

Ngày 24 tháng 4 năm 2012 sắp tới, Dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM (ECC-HCMC) và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo Giới thiệu Phòng kiểm định máy nước nóng năng lượng mặt trời (MNN NLMT) và quạt điện.
Ngày 24 tháng 4 năm 2012 sắp tới, Dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM (ECC-HCMC) và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo Giới thiệu Phòng kiểm định máy nước nóng năng lượng mặt trời (MNN NLMT) và quạt điện.

Hội thảo Giới thiệu phòng kiểm định sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về chính sách và lộ trình dán nhãn năng lượng cũng như quy trình, thủ tục kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho đại diện các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh MNN NLMT và quạt điện trên địa bàn TP. HCM. 
 
Bộ kiểm định khả năng giữ nhiệt của MNN NLMT trong phòng

Đứng trước thực trạng mặc dù Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia về MNN NLMT và quạt điện, nhưng cho đến nay ở Việt Nam vẫn chưa có cơ quan nào có chức năng kiểm định, đánh giá chất lượng các loại thiết bị này theo Tiêu chuẩn quốc gia. Chính vì vậy, Phòng kiểm định MNN NLMT và quạt điện ra đời nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, đảm bảo các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hai loại thiết bị này cạnh tranh lành mạnh, tạo thị trường minh bạch và phát triển bền vững mang lại lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, phòng kiểm định cũng là nơi hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết nhằm giúp người tiêu dùng xem xét, lựa chọn loại sản phẩm đạt chất lượng đã qua kiểm định. 
 

Tác giả bài viết: ECC-MN