Tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy trong giáo dục STEM tại TP. HCM

Tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy trong giáo dục STEM tại TP. HCM
Ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp cùng công ty CP Công nghệ DTT tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy trong giáo dục STEM dành cho giáo viên của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường học.
Ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp cùng công ty CP Công nghệ DTT tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy trong giáo dục STEM dành cho giáo viên của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường học.
Giáo dục STEM là sự tích hợp của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, kết hợp trong lớp học tạo ra một trải nghiệm học tập toàn diện hơn. Giáo dục STEM kết hợp các trải nghiệm thực tế để cung cấp cho các học sinh kiến thức, các kỹ năng và nhận thức thích hợp để xoay sở được trong nhiều tình huống của đời sống. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay STEM được áp dụng rộng rãi tại Mỹ.


Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM chia sẻ về
định hướng hoạt động giáo dục STEM trong trường học tại TP. HCM

Nói về hoạt động này, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM cho biết “TP. HCM đang hướng đến thành phố khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và để thúc đẩy hoạt động này trong cộng đồng thì trường học là một kênh được ưu tiên hàng đầu, trong đó cấp 1 và cấp 2 là nền tảng. Chúng tôi tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy trong giáo dục STEM cho đội ngũ giáo viên của các trường nhằm xây dựng một đội ngũ giáo viên nòng cốt có hiểu biết và có thể vận dụng giáo dục STEM trong hoạt động giảng dạy, sau đó sẽ thành lập nên các câu lạc bộ chuyên trách sáng tạo ra các công cụ để hỗ trợ và thúc đẩy học tập tại nhà trường.”
Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như học qua dự án – chủ đề, qua trò chơi và đặc biệt phương pháp học qua hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học tích hợp STEM.
Mô hình STEM giúp cải thiện những điểm yếu trong giáo dục của nước ta hiện nay như chương trình các môn khoa học tự nhiên còn nặng về kiến thức hàn lâm, nhẹ về yêu cầu thực hành, chưa coi trọng yêu cầu hình thành và phát triển năng lực, thiếu chủ động sáng tạo, hạn chế vận dụng kiến thức vào sản xuất đời sống.
Khóa học giúp cho giáo viên sau khi trở về trường có được những kỹ năng hướng dẫn các em học sinh thực hiện các dự án về khoa học như: tìm tài liệu, khái quát hóa dự án, quy trình giải quyết dự án, mô hình hóa hoặc làm các thí nghiệm, kiểm tra kết quả và cách thức thuyết trình một dự án. Ngoài ra, cuối khóa học, học viên có thể tự xây dựng giáo án, giáo trình, các tài liệu hỗ trợ giảng dạy, các quy trình đánh giá học sinh, cách xây dựng một chương trình có tính hệ thống về kiến thức tích hợp của 4 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Khóa học cũng giúp học viên xây dựng được một chương trình STEM hoàn thiện để có thể hướng dẫn cho học sinh, các câu lạc bộ trong trường học làm các đề tài khoa học dựa trên các dự án khoa học trong thực tế liên quan đến STEM.
 
 
 
Giờ học về nội dung STEM Robotics

Được biết, từ nay đến năm 2020, 50% trường tại TP. HCM sẽ triển khai chương trình đổi mới sáng tạo trong trường học. Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM sẽ tổ chức tập huấn cho 200 giáo viên và 2000 học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố về giáo dục STEM. 

Tác giả bài viết: Mai Nhiệm