Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013
Tên văn bản: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013 (download)
Mô tả: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013
Số hiệu văn bản: 5770( 1-2)/BCT -TKNL Ngày có hiệu lực:  
Ngày ban hành: 02/7/2012 Ngày hết hiệu lực:  
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng- Thứ trưởng
Hiệu lực văn bản: