Luật Điện lực: 28/2004/QH11

Luật Điện lực: 28/2004/QH11
Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.
Kí hiệu  28/2004/QH11
Tên văn bản  Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.
Loại văn bản  Luật
Cơ quan ban hành  Quốc hội
Người ký  Chủ tịch Nguyễn Văn An
Ngày ký  3/12/2004
Ngày hiệu lực  1/7/2005
Ghi chú  Nhấn vào đây để download.