Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.

Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.
Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.
Tên văn bản: Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng. (download)
Mô tả: Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng.
Số hiệu văn bản: 4142/TCHQ-QSQL Ngày có hiệu lực: 22/7/2013
Ngày ban hành: 22/07/2013 Ngày hết hiệu lực:  
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính. Người ký: Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng
Hiệu lực văn bản:      

Nguồn tin: tietkiemnangluong.com.vn